Odprite svoj booking profil in zaslužite več

Booking profil je eden boljših načinov, da dobite več gostov v vaš apartma, ki ga oddajate. Ustvarite si booking profil in gostje vas vodo obiskovali vleko več, kot do sedaj. Marketinške tehnike, ki jih obvladajo ustvarjalci tega profila, so plod dolgoletnega znanja in izkušenj, kako dobiti prave goste v apartmaje in jih napolniti vso sezono. Storitev turizma niha, odvisno je od razmer na trgu in tudi ljudje so zadnja leta bolj omejeni glede tega, zato je gostov manj. Zaradi tega si je potrebno pomagati drugače, da vas gostje najdejo in pridejo namensko k vam.

booking profil

Vendar je v povprečju še vedno dosti povpraševanja za nastanitve, zato se splača potruditi in pri tem vam pomaga booking profil. Gre za vaš profil na platformi, kjer lahko objavite vašo storitev oddajanja prostorov, ali pa vam jo objavimo mi. Oddajate lahko apartmaje, počitniške hišice, sobe, prikolice, vikende in podobno. Na svojem profilu lahko uredite možnost rezervacij, s tem pa boste dobili več povpraševanja, kot do sedaj, saj boste vidni na enem mestu z drugimi, zato mora biti tudi vaš booking profil odlično urejen.

Booking profil vam bo prinesel dosti več prihodka, kot ste ga imeli do sedaj. Postali boste prepoznavni in vaše storitve ter prednosti bodo izpostavljene in če bodo izstopale, se bodo ljudje radi prijavili v vaš apartma ali prostor za oddajo. Termine pa boste imeli ves čas polne. Na profilu lahko gostje pustijo dobra priporočila, ki jih vidijo drugi potencialni gosti in se odločijo za vas.

Profil lahko odprete tako, da se registrirate in v nekaj korakih vse uredite, lahko pa vam to naredimo mi. Vse je preprosto in le sledite korakom po vrsti. Izberete lahko med tremi paketi, ki jih nudimo. V paketih so različne storitve, ki jih lahko izkoristite za določeno ceno. Oglejte si jih in preberite, kaj ponujajo ali nas pokličite za pogovor.